2019 liepos

Valdybos posėdyje patvirtintas Kvietimas Nr. 2

2019-07-25 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtintas pakoreguotas Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų aprašas bei Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2 dokumentacija, kurią galite rasti čia.

Sukurta internetinė svetainė

Sukurta Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ internetinėje svetainė, kurioje projektų pareiškėjai ir vykdytojai galės rasti visą reikiamą informaciją

Skip to content