Arūnas

Jurbarko miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategijai skirtas finansavimas

Vidaus reikalų ministrė pasirašė įsakymą dėl Jurbarko miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos finansavimo. Vietos projektams numatoma skirti iki 995000 Eur lėšų, iš jų Europos socialinio fondo – 662808,75 Eur, Europos regioninės plėtros fondo – 119510,00 Eur, LR valstybės biudžeto – 138056,25 Eur, o Jurbarko rajono savivaldybė prie vietos projektų finansavimo prisidės 74625,00 Eur. Artimiausiu […]

Jurbarko miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategijai skirtas finansavimas Read More »

Visuotinis narių susirinkimas dėl strategijos keitimo

Kviečiame visus MVVG „Jurbarkas“ narius į visuotinį MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimą, kuris vyks rašytinės balsavimo procedūros būdu. Darbotvarkė: 1. Dėl Jurbarko miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo. Pagal Vidaus reikalų ministerijos pastabas, yra atlikti šie vietos plėtros strategijos pataisymai: 1) išbrauktas vienas tikslo rodiklis; 2) pridėti du papildomi 1.1 uždavinio produkto rodikliai; 3) pakeistas vietos

Visuotinis narių susirinkimas dėl strategijos keitimo Read More »

Visuotinis narių susirinkimas 2024-04-30 d.

Kviečiame visus MVVG „Jurbarkas“ narius 2024 m. balandžio 30 d. (antradienį) 14 val. į visuotinį MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimą, kuris vyks nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta visiems nariams elektroniniu paštu). Darbotvarkė: 1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2023 m. patvirtinimo.2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2023 m. patvirtinimo.3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ Valdybos nario

Visuotinis narių susirinkimas 2024-04-30 d. Read More »

Patvirtinta 2024-2029 m. vietos plėtros strategija

MVVG „Jurbarkas“ 2023-11-27 d. patvirtino Jurbarko miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją, kurią galima rasti internete adresu https://vvgjurbarkas.lt/2023-2029/. Numatoma, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus strategiją, Jurbarko miesto gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo projektams būtų galima skirti beveik 1 mln. Eur.

Patvirtinta 2024-2029 m. vietos plėtros strategija Read More »

Vietos plėtros strategijos pristatymas 2023-11-27 d.

MVVG „Jurbarkas“, atsižvelgdama į Tauragės regiono 2022-2030 metų plėtros planą, Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, oficialius statistikos duomenis, Jurbarko miesto gyventojų apklausos rezultatus, susitikimų su socialiniais partneriais (Jurbarko miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, savivaldybės ir jos įstaigų bei kitų institucijų atstovais) išsakytas įžvalgas ir po jų inicijuotas vietos plėtros projektų idėjas, parengė

Vietos plėtros strategijos pristatymas 2023-11-27 d. Read More »

Parengtas 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

MVVG „Jurbarkas“, atsižvelgdama į Tauragės regiono 2022-2030 metų plėtros planą, Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, oficialius statistikos duomenis, Jurbarko miesto gyventojų apklausos rezultatus, susitikimų su socialiniais partneriais (Jurbarko miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, savivaldybės ir jos įstaigų bei kitų institucijų atstovais) išsakytas įžvalgas ir po jų inicijuotas vietos plėtros projektų idėjas, parengė

Parengtas 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas Read More »

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Kviečiame Jurbarko mieste veikiančias įvairias organizacijas (nevyriausybines ir biudžetines, viešąsias įstaigas ir įmones) teikti projektinius pasiūlymus – idėjas Miesto VVG „Jurbarkas“ teritorijos 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimui. Strategijos įgyvendinimui siekiama gauti ES fondų finansavimą. Tai sudarys galimybę nuo 2024 m. finansuoti įvairių organizacijų projektines idėjas Jurbarko mieste. Siekiant tinkamai parengti Strategiją, svarbu suprasti, kokios

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Read More »

Pasirašyta sutartis su CPVA dėl vietos plėtros strategijos rengimo finansavimo

Vietos plėtros strategijos rengimas finansuojamas įgyvendinant projektą „MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0017, kuriam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pasirašyta sutartis su CPVA dėl vietos plėtros strategijos rengimo finansavimo Read More »

Susitikimas dėl vietos plėtros strategijos rengimo

Miesto VVG „Jurbarkas“ rengia 2023–2029 m. vietos plėtros strategiją, kurią įgyvendinant numatoma mieste veikiančioms organizacijoms skirti virš 800,0 tūkst. Eur. Norint geriau numatyti finansavimo kryptis ir paskirstyti lėšas, kviečiame Jurbarko miesto bendruomenę į susitikimus-diskusijas: Jei Jūsų organizacija planuoja susitikimą, renginį ar šiaip norėtumėte pasikalbėti apie finansavimo galimybes, pakvieskite mus ir mes mielai atvyksime pas Jus.

Susitikimas dėl vietos plėtros strategijos rengimo Read More »

Skip to content