Naujienos

Mokymai „Maisto gamyba namuose“ 2021-10-06

Spalio 6 d. (trečiadienį) nuo 14 val. mokymai tiems, kurie nori pradėti maisto gamybą namuose arba legalizuoti savo veiklą ir nebebijoti, jog į duris gali pasibelsti Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos atstovai. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/events/1150712865419580/?ref=newsfeed Būtina registracija į mokymus https://vvgjurbarkas.lt/renginiai/

Visuotinis narių susirinkimas 2021-07-07 d.

2021 m. liepos 7 d. (trečiadienį) nuo 16 val. nuotoliniu būdu vyks visuotinis MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimas. Visiems narių atstovams medžiaga ir prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus išsiųsta elektroniniu paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti MVVG „Jurbarkas“ administraciją. Darbotvarkė: 1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ įstatų keitimo.2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo ir išstojimo, pašalinimo …

Visuotinis narių susirinkimas 2021-07-07 d. Skaityti daugiau »

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais

MVVG „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategija buvo pradėta įgyvendinti 2019 metais, buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Buvo patvirtinta 17 vietos projektų su kuriais Europos Socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartis. Bendra projektų vertė yra beveik 588,5 tūkst. Eur, o numatyta skirti paramos suma iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos …

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais Skaityti daugiau »

Visuotinis narių susirinkimas 2021-03-19 d.

2021 m. kovo 19 d. (penktadienį) nuo 15 val. nuotoliniu būdu vyks visuotinis MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimas. Dalyviams visa medžiaga ir prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus išsiųsta elektroniniu paštu. 1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo. 2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2020 m. patvirtinimo. 3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ vietos plėtros …

Visuotinis narių susirinkimas 2021-03-19 d. Skaityti daugiau »

Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ pradeda įgyvendinti projektą „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0423, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšų. Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko …

Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams Skaityti daugiau »

Patvirtinti kvietimų Nr. 3 ir 4 vietos plėtros projektų sąrašai

2020 m. birželio 2 d. vyko Valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtinti Kvietimų teikti vietos projektinius pasiūlymus Nr. 3 ir 4 vietos plėtros projektų sąrašai. Pareiškėjai iki rugsėjo 1 d. turi pateikti Europos socialinio fondo agentūrai paraiškas, o sutartys dėl vietos projektų finansavimo turėtų būti pasirašytos iki šių metų pabaigos. Kvietimo Nr. 3 vietos plėtros projektų …

Patvirtinti kvietimų Nr. 3 ir 4 vietos plėtros projektų sąrašai Skaityti daugiau »

MVVG „Jurbarkas“ veikla karantino metu

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, MVVG „Jurbarkas“ administracija savo darbą iki tol, kol tęsis karantinas organizuoja nuotoliniu būdu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių …

MVVG „Jurbarkas“ veikla karantino metu Skaityti daugiau »

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4

2020-03-12 d. vykusiame MVVG „Jurbarkas“ valdybos posėdyje buvo patvirtinta Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4 dokumentacija. Nuo 2020 m. kovo 23 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 27 d. 12.00 val. kviečiame teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmą 2.2.2. „Gyventojų …

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4 Skaityti daugiau »

Numatomi VPS pakeitimai

MVVG „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) uždavinio Nr. 2.2. „Tobulinti verslumo įgūdžius“ veiksmas Nr. 2.2.1. „Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams“ ir veiksmas Nr. 2.2.2. „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) jauno verslo subjektams“ nukreipti į tą pačią tikslinę grupę – jauno verslo subjektus, savo turiniu nedaug …

Numatomi VPS pakeitimai Skaityti daugiau »

VPS įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.

MVVG „Jurbarkas“ visuotinis narių susirinkimas 2020-02-06 d. patvirtino vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. Norėdami pristatyti metinę ataskaitą, MVVG nuveiktus darbus, kviečiame miesto gyventojus į MVVG „Jurbarkas“ organizuojamą renginį, kuris vyks 2020-02-25 d. 13.00 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas. Ataskaitą galite rasti …

VPS įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. Skaityti daugiau »