Naujienos

Vykdomos vietos plėtros strategijos keitimo procedūros

MVVG „Jurbarkas“ atliko potencialių vietos projektų pareiškėjų apklausą. Paaiškėjo, kad didžiausias lėšų poreikis yra 1.2.1. veiksmo „Socialinės atskirties asmenų ir pabėgėlių socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas“ ir 1.1.1. veiksmo „Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas“ vietos projektų įgyvendinimui, tačiau šiems projektams įgyvendinti lėšų praktiškai jau neliko. Taip pat vyko susitikimai su …

Vykdomos vietos plėtros strategijos keitimo procedūros Skaityti daugiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“

2019 m. spalio 22 d. Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0056) (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto tikslas: įtraukti socialinę atskirtį patiriančių vyresnio amžiaus ir darbo neturinčius žmones į Trečiojo amžiaus universiteto meninę kūrybinę veiklą. Projekto uždavinys: …

Pradedamas įgyvendinti projektas „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“ Skaityti daugiau »

Potencialių vietos projektų vykdytojų apklausa

Jau įvyko du MVVG „Jurbarkas“ kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Įvertintų ir vertinamų 9 projektų vertė yra virš 250,0 tūkst. Eur, o prašoma finansuoti paramos suma virš 210,0 tūkst. Eur. Artimiausiu metu bus pasirašomos pirmosios projektų finansavimo sutartys ir pradėti įgyvendinti projektai. Kitų metų pradžioje numatomas trečiasis ir, greičiausiai, paskutinis kvietimas teikti vietos plėtros …

Potencialių vietos projektų vykdytojų apklausa Skaityti daugiau »

Vertinami Kvietimo Nr. 2 projektiniai pasiūlymai

2019 m. rugsėjo 23 d. baigėsi kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus. Buvo gauti 5 vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurių vertė virš 136,0 tūkst. Eur, o prašoma paramos suma virš 114,0 tūkst. Eur. Šiuo metu vyksta projektinių pasiūlymų vertinimas …

Vertinami Kvietimo Nr. 2 projektiniai pasiūlymai Skaityti daugiau »

Valdybos posėdyje patvirtintas Kvietimas Nr. 2

2019-07-25 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtintas pakoreguotas Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų aprašas bei Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2 dokumentacija, kurią galite rasti čia.

Sukurta internetinė svetainė

Sukurta Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ internetinėje svetainė, kurioje projektų pareiškėjai ir vykdytojai galės rasti visą reikiamą informaciją