Įgyvendinamas vietos projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas“

2020 m. lapkričio 20 d. Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0448) (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas: didinti socialinę atskirtį patiriančių vyresnio amžiaus asmenų užimtumą. Projekto uždavinys: sudaryti vyresnio amžiaus žmogui sąlygas spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Įgyvendinant projektą vykdomi anglų, vokiečių k. kursai pradedantiesiems ir pažengusiems, paskaitos sveikos gyvensenos tema, fizinio aktyvumo užsiėmimai  (pilateso, kneipo mankštos, sveikatingumo mankštos baseine), pažintinės ekskursijos po Lietuvą, kelionės į spektaklius. Projekto tikslinė grupė: vyresnio amžiaus asmenys, jų tarpe ir senatvės pensininkai patiriantys socialinę atskirtį. Projekto veiklose dalyvaus 80 unikalių dalyvių. Projekto įgyvendinimo trukmė – 23 mėn. Projekto veiklos skirtos pagerinti Jurbarko rajono bendruomenės (vyresniojo amžiaus asmenų, jų tarpe ir senatvės pensininkų) socialinę integraciją, skatinti vienišų ir atskirtį patiriančių asmenų užimtumą.

Projekto vertė 31548,08 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos24343,24 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2147,93 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 3153,71 Eur, pareiškėjo lėšos 1903,20 Eur (įnašas natūra).

Informaciją parengė:

Projekto konsultantė Ilma Adomaitė

Skip to content