Inicijuotas naujas VPS keitimas

MVVG „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) uždavinio Nr. 2.2. „Tobulinti verslumo įgūdžius“ veiksmas Nr. 2.2.1. „Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams“ ir veiksmas Nr. 2.2.2. „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) jauno verslo subjektams“ nukreipti į tą pačią tikslinę grupę – jauno verslo subjektus, savo turiniu nedaug skiriasi. Norint išplėsti potencialių naudos gavėjų skaičių, paskatinti kuo daugiau žmonių imtis verslo, didesnio VPS įgyvendinimo poveikio Jurbarko miesto vystymuisi, MVVG „Jurbarkas“ visuotinis narių susirinkimas 2020-02-06 d. inicijavo VPS keitimą, kad vienas iš veiksmų būtų skirtas ir gyventojų informavimui, konsultavimui, neformaliam mokymui, siekiant paskatinti juos pradėti verslą.

Kviečiame visus atvykti padiskutuoti apie VPS keitimą į MVVG „Jurbarkas“ organizuojamą renginį, kuris vyks 2020-02-25 d. 13.00 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas. Taip pat pateikti pasiūlymus dėl VPS keitimo galite el. paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com ir sudalyvauti apklausoje, kurią rasite https://vvgjurbarkas.lt/apklausa/.

Visus VPS keitimo dokumentus rasite čia.