Išrinkta nauja MVVG „Jurbarkas“ valdyba

2023 vasario 14 dieną vykusiame visuotiniame narių susirinkime naujai 4 metų kadencijai buvo išrinkta Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdyba. Vietos valdžios atstovais bus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-283 deleguoti asmenys: Romualdas Kuras, Kristina Povilaitienė, Ernestas Sinkus, Simona Kulikauskaitė. Bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms atstovaus Almutė Busch, Diana Straukienė, Vaiva Archipova, Tomas Tomkus. Asocijuotoms verslo struktūroms ir įmonėms atstovaus Liudmila Norkaitienė, Oksana Mazur, Julius Grumuldis, Rimantas Žičkus.

Naujai kadencijai pirmininke perrinkta Liudmila Norkaitienė, o jos pavaduotoju tapo Romualdas Kuras.

Skip to content