Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ pradeda įgyvendinti projektą „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0423, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšų.

Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko miesto gyventojus pradėti verslą ir suteikti pagalbą verslo klausimais jauno verslo subjektams (įskaitant bendradarbiavimą su Šakių miesto VVG).

Projekto veiklos:

  • Projekto metu Jurbarko miesto gyventojai bus informuojami, konsultuojami, neformaliai mokomi, siekiant paskatinti juos pradėti verslą. Kadangi Jurbarko mieste per metus sukuriama nedaug naujų verslų, jaunimas emigruoja į didžiuosius miestus arba užsienį, bus vykdomos verslumo stovyklos jaunimui iki 29 metų (bedarbiams ar neaktyviems asmenims), kurių metu jie bus skatinami ir mokomi kurti savo verslą, parodomi gerieji pavyzdžiai. Taip siekiama, kad jaunimas kurtų savo gyvenimą Jurbarko mieste ir didintų ekonominį potencialą.
  • Projekto metu jauno verslo subjektams bus teikiamos įvairi pagalba verslui aktualiais klausimais: mokymai, metodinė pagalba, dalyvavimas praktiniuose mokymuose mugėse ir pan.
  • Projekto metu Jurbarko miesto jauno verslo subjektams vyks kontaktų mugės su Šakių miesto jauno verslo subjektais, kurių metu bus dalinamasi informacija, žiniomis, patirtimi, užmezgami kontaktai, kurie padėtų verslams įgyvendinti bendrus verslo projektus. Verslas, kuris didžiąja dalimi bus smulkus, būtų skatinamas tarpusavyje bendradarbiauti. Taip būtų sukurtas ne tik miesto VVG bendradarbiavimo bet ir verslo bendradarbiavimo tinklas.

Projekto tikslinės grupės:

  • darbingi Jurbarko miesto gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai arba kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama;
  • jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – Jurbarko miesto teritorija, atstovai ir darbuotojai.

Unikalių projekto veiklų dalyvių skaičius – 80.

Projekto vertė – 37491,42 Eur, paramos suma – 31492,79 Eur, bendrajam finansavimui numatė skirti 5998,63 Eur Jurbarko rajono savivaldybė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-11-24 d.