Numatomi VPS pakeitimai

MVVG „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) uždavinio Nr. 2.2. „Tobulinti verslumo įgūdžius“ veiksmas Nr. 2.2.1. „Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams“ ir veiksmas Nr. 2.2.2. „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) jauno verslo subjektams“ nukreipti į tą pačią tikslinę grupę – jauno verslo subjektus, savo turiniu nedaug skiriasi. Norint išplėsti potencialių naudos gavėjų skaičių, paskatinti kuo daugiau žmonių imtis verslo, didesnio VPS įgyvendinimo poveikio Jurbarko miesto vystymuisi, MVVG „Jurbarkas“ visuotinis narių susirinkimas 2020-02-06 d. inicijavo VPS keitimą, kad vienas iš veiksmų būtų skirtas ir gyventojų informavimui, konsultavimui, neformaliam mokymui, siekiant paskatinti juos pradėti verslą.

Buvo atlikta apklausa, kurios metu 71 proc. atsakiusių nurodė, kad reikėtų vykdyti ir mokymus verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams, ir gyventojų informavimą, konsultavimą, neformalų mokymą, siekiant paskatinti juos pradėti verslą. 29 proc. respondentų nurodė, kad svarbiausia yra gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalus mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą. Niekas nebalsavo, kad būtų vien tik mokymai verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams, kaip yra numatyta šiuo metu galiojančioje VPS.

Todėl planuojama pakeisti VPS veiksmą Nr. 2.2.2. „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) jauno verslo subjektams“ į „Gyventojų informavimas, konsultavimas,  neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, ir  mokymai verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams (įskaitant bendradarbiavimą su Šakių miesto VVG)“. Tuo pačiu, norint ištaisyti techninę klaidą, bus perkelti 268,58 Eur iš VPS veiksmo  Nr. 2.2.2. į veiksmą  Nr. 2.1.1. „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas neaktyviems darbingiems asmenims“.

Visus VPS keitimo dokumentus rasite čia.

Primename, kad MVVG „Jurbarkas“ organizuoja renginį, kuris vyks 2020-02-25 d. 13.00 val. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas. Jo metu bus kalbama apie VPS keitimą. Taip pat iki 2020 m. vasario 26 d. galite pateikti pasiūlymus dėl VPS keitimo el. paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com.

Skip to content