Potencialių vietos projektų vykdytojų apklausa

Jau įvyko du MVVG „Jurbarkas“ kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Įvertintų ir vertinamų 9 projektų vertė yra virš 250,0 tūkst. Eur, o prašoma finansuoti paramos suma virš 210,0 tūkst. Eur. Artimiausiu metu bus pasirašomos pirmosios projektų finansavimo sutartys ir pradėti įgyvendinti projektai.

Kitų metų pradžioje numatomas trečiasis ir, greičiausiai, paskutinis kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Projektams įgyvendinti gali būti skirta apie 280,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos paramos, o Jurbarko rajono savivaldybė numato prisidėti prie bendrojo finansavimo 34,0 tūkst. Eur. Norėdami išsiaiškinti potencialių vietos projektų vykdytojų poreikius, geriau pasiruošti kvietimui, galimam vietos plėtros strategijos keitimui, kviečiame nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir jų asocijuotas organizacijas, biudžetines įstaigas sudalyvauti trumpoje apklausoje, kurią rasite internete adresu bit.ly/vvgapklausa

Norint teikti vietos projektus į veiksmus, kur lėšos jau išnaudotos, reikės keisti vietos plėtros strategiją. Visus vietos plėtros strategijos keitimo dokumentus rasite čia. Kviečiame teikti pasiūlymus.

Skip to content