Pradedamas įgyvendinti projektas „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“

2019 m. spalio 22 d. Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0056) (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas: įtraukti socialinę atskirtį patiriančių vyresnio amžiaus ir darbo neturinčius žmones į Trečiojo amžiaus universiteto meninę kūrybinę veiklą. Projekto uždavinys: sudaryti vyresnio amžiaus žmogui sąlygas spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Įgyvendinant projektą bus vykdoma ši veikla: socialinių įgūdžių ugdymas meniniuose užsiėmimuose, susitikimuose bei renginiuose. Trečiojo amžiaus universiteto patalpos bus pritaikytos tapybos, floristikos užsiėmimams, individualiems susitikimams ir su TAU klausytojais iš kitų miestų. Projekto veiklų dalyviams planuojamos išvykos į Lietuvoje vykstančias meno (tapybos ir floristikos) parodas, plenerus, siekiant didinti projekto dalyvių meno pažinimą. Meninių užsiėmimų metu pasiekti rezultatai bus pristatomi ir eksponuojami Jurbarko mieste, organizuojant parodas, dalyvaujant Jurbarko miesto šventėse. Projekto tikslinė grupė: vyresnio amžiaus asmenys, jų tarpe ir senatvės pensininkai patiriantys socialinę atskirtį ir stokojantys socialinių įgūdžių. Projekto veiklose dalyvaus 70 unikalių dalyvių. Projekto veiklos skirtos pagerinti bendruomenės (vyresnio amžiaus asmenų, jų tarpe ir senatvės pensininkų) socialinę integraciją, skatinti vienišų ir atskirtį patiriančių asmenų užimtumą įvairiomis meno saviraiškos formomis.

Projekto vertė 19.310,87 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos14.905,90 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 1.315,23 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 1.475,22 Eur, pareiškėjo lėšos 1.614,52 Eur (įnašas natūra).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-06-22.

Informaciją parengė projekto konsultantė Ilma Adomaitė