Veikla

Strategija, įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos sprendimai, įvairūs dokumentai

Miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) „Jurbarkas“ tai Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. MVVG „Jurbarkas“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija).

Pagrindinis MVVG „Jurbarkas“ veiklos tikslas – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Siekiant efektyvaus vietos veiklos grupės tikslų įgyvendinimo įvardintose srityse bei Jurbarko miesto socialinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo kartu su Jurbarko miesto bendruomene parengta Jurbarko miesto vietos plėtros strategija.

Vietos plėtros strategijos keitimo dokumentus rasite čia.

Dokumentai