Vertinami Kvietimo Nr. 2 projektiniai pasiūlymai

2019 m. rugsėjo 23 d. baigėsi kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus. Buvo gauti 5 vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurių vertė virš 136,0 tūkst. Eur, o prašoma paramos suma virš 114,0 tūkst. Eur. Šiuo metu vyksta projektinių pasiūlymų vertinimas ir jau spalio pabaigoje Valdyba priims sprendimą dėl jų įtraukimo į sąrašus. Daugiau informacijos apie projektinius pasiūlymus čia.