Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ – Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. Veiklos tikslas – skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Šiuo metu MVVG „Jurbarkas“ įgyvendina 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Strategija buvo pradėta įgyvendinti 2019 metais ir buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Buvo patvirtinta 17 vietos projektų su kuriais Europos Socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartis. Bendra projektų vertė yra beveik 588,5 tūkst. Eur, o numatyta skirti paramos suma iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų – 494,3 tūkst. Eur. 5 projektai jau baigti įgyvendinti, o kiti bus įgyvendinami iki 2022 metų pabaigos. Tačiau jau dabar matosi, kad Strategija yra sėkmingai įgyvendinama: vietos projektams iki 2021 metų pabaigos buvo išmokėta 356,2 tūkst. Eur paramos lėšų arba 72 proc. nuo paskirtos sumos. Vietos projektų vykdytojai buvo įsipareigoję, kad projektų veiklose sudalyvaus 1226 asmenys, gyvenantys Jurbarko mieste, o iki 2021 metų pabaigos sudalyvavo 1042 asmenys, t.y. pasiektas 85 proc. numatytų rodiklių įgyvendinimas.

Kviečiame 2021-03-25 d. 12 val. į nuotolinį informacinį renginį, kuriame bus pristatyta MVVG „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus.  Prisijungimo nuoroda: http://bit.ly/mvvg2021

MVVG „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus rasite čia.