Vietos plėtros strategijos pakeitimai nuo 2020-02-06 d.

2020-02-06 d. visuotiniame narių susirinkime buvo pakeista MVVG „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija. Ją galima rasti čia.