Visuotinis narių susirinkimas 2021-03-19 d.

2021 m. kovo 19 d. (penktadienį) nuo 15 val. nuotoliniu būdu vyks visuotinis MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimas. Dalyviams visa medžiaga ir prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus išsiųsta elektroniniu paštu.

1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.

2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2020 m. patvirtinimo.

3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

VPS įgyvendinimo ataskaitas ir pristatymus galima rasti https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F2qWI2PmBXxKjQPcT5I7hlzesKRnbOBZ