Visuotinis narių susirinkimas 2021-07-07 d.

2021 m. liepos 7 d. (trečiadienį) nuo 16 val. nuotoliniu būdu vyks visuotinis MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimas. Visiems narių atstovams medžiaga ir prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus išsiųsta elektroniniu paštu. Jei yra kokie pasikeitimai, prašome informuoti MVVG „Jurbarkas“ administraciją. Darbotvarkė:

1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ įstatų keitimo.
2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo ir išstojimo, pašalinimo iš narių tvarkos patvirtinimo.
3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ direktoriaus (vadovo) rinkimų.
4. Kiti klausimai.