Visuotinis narių susirinkimas 2022-03-25 d.

2022 m. kovo 25 d. (penktadienį) nuo 15 val. nuotoliniu būdu vyks visuotinis MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimas. Dalyviams visa medžiaga ir prisijungimo prie susirinkimo nuoroda bus išsiųsta elektroniniu paštu.

1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.

2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2021 m. patvirtinimo.

3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo.

4. Dėl MVVG „Jurbarkas“ įstatų keitimo.

5. Dėl MVVG „Jurbarkas“ vadovo rinkimų.

6. Kiti klausimai.

VPS įgyvendinimo ataskaitas ir pristatymus galima rasti https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F2qWI2PmBXxKjQPcT5I7hlzesKRnbOBZ