Visuotinis narių susirinkimas ir valdybos posėdis 2023-02-14

Kviečiame visus MVVG „Jurbarkas“ narius 2023 m. vasario 14 d. (antradienį) 15 val. į visuotinį MVVG Jurbarkas narių susirinkimą, kuris vyks nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda su medžiaga visiems bus atsiųsta el. paštu). Darbotvarkė:

1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2022 m. patvirtinimo. 

3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo.

4.  Dėl MVVG „Jurbarkas“ Valdybos rinkimų.

5. Dėl MVVG „Jurbarkas“ Valdybos darbo reglamento patvirtinimo

6. Kiti klausimai. 

Po visuotinio MVVG Jurbarkas narių susirinkimo 16.30 val. vyktų naujai išrinktos valdybos posėdis, kurio darbotvarkė:

  1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ valdybos pirmininko rinkimų.
  2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.
  3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo.
  4. Dėl MVVG „Jurbarkas“ administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.

Skip to content