Visuotinis narių susirinkimas 2024-04-30 d.

Kviečiame visus MVVG „Jurbarkas“ narius 2024 m. balandžio 30 d. (antradienį) 14 val. į visuotinį MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimą, kuris vyks nuotoliniu būdu (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta visiems nariams elektroniniu paštu). Darbotvarkė:

1. Dėl MVVG „Jurbarkas“ veiklos ataskaitos už 2023 m. patvirtinimo.
2. Dėl MVVG „Jurbarkas“ finansinės atskaitomybės už 2023 m. patvirtinimo.
3. Dėl MVVG „Jurbarkas“ Valdybos nario pakeitimo.
4. Kiti klausimai.

Skip to content