Visuotinis narių susirinkimas dėl strategijos keitimo

Kviečiame visus MVVG „Jurbarkas“ narius į visuotinį MVVG „Jurbarkas“ narių susirinkimą, kuris vyks rašytinės balsavimo procedūros būdu. Darbotvarkė:

1. Dėl Jurbarko miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo.

Pagal Vidaus reikalų ministerijos pastabas, yra atlikti šie vietos plėtros strategijos pataisymai: 1) išbrauktas vienas tikslo rodiklis; 2) pridėti du papildomi 1.1 uždavinio produkto rodikliai; 3) pakeistas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos aprašymas. Vietos plėtros strategijos variantus galima rasti https://vvgjurbarkas.lt/2024-2029/

Pagal rašytinę balsavimo procedūrą, MVVG „Jurbarkas“ nariui reikia užpildyti susirinkimo balsavimo lapą (forma bus atsiųsta elektroniniu paštu), pasirašyti ir iki 2024 m. gegužės 14 d. 17 val. atsiųsti el. paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com.

Skip to content