Vykdomos vietos plėtros strategijos keitimo procedūros

MVVG „Jurbarkas“ atliko potencialių vietos projektų pareiškėjų apklausą. Paaiškėjo, kad didžiausias lėšų poreikis yra 1.2.1. veiksmo „Socialinės atskirties asmenų ir pabėgėlių socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas“ ir 1.1.1. veiksmo „Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas“ vietos projektų įgyvendinimui, tačiau šiems projektams įgyvendinti lėšų praktiškai jau neliko. Taip pat vyko susitikimai su Jurbarko mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų atstovais, verslininkais. Įvykusių dviejų kvietimų rezultatai, apklausos ir susitikimai parodė, kad 2.1.2. veiksmas „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas jauno verslo subjektams“ verslui yra nepatrauklus, nes galutiniai naudos gavėjai yra ne projekto teikėjai, o jauno verslo subjektai. Neperskirstant lėšų tarp Strategijos veiksmų, kyla rizika, kad bus nepanaudotos Strategijos skirtos lėšos, neįgyvendinti Strategijos uždaviniai, veiksmai, nepasiekti Strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Yra tikslinga perskirstyti Strategijos lėšas tarp veiksmų, kur yra šiai dienai didžiausias poreikis, atitinkamai pakoreguojant Strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. MVVG „Jurbarkas“ valdyba priėmė sprendimą keisti vietos plėtros strategiją. Visus Strategijos keitimo dokumentus rasite čia. Kviečiame visus teikti pasiūlymus dėl Strategijos keitimo el. paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com.

Skip to content