Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“

Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. Veiklos tikslas – skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje.

Noriu pradėti verslą

Informacija tiems, kurie nori pradėti verslą.

Turiu verslą

Informacija tiems, kurie jau yra įregistravę individualią veiklą ar įkūrę įmonę.


Naujienos