Kvietimai teikti vietos projektus

Kvietimai teikti vietos projektus dokumentacija, informacija, susijusi su projektinių pasiūlymų, paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu

Nuo 2020 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. kovo 31 d. 14.00 val. vyksta kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3 pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. „Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas“, skirta paramos lėšų – 42000,00 Eur;

1.2.1. „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, neaktyvių darbingų, pabėgėlių socialinių ir darbinių (agrokultūrinės veiklos, rankdarbių, medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių ugdymas“, skirta paramos lėšų – 180650,20 Eur;

1.2.2. „Savanoryste paremtų užimtumo veiklų aktyvinimas“, skirta paramos lėšų – 29400,00 Eur.

Nuo 2020 m. kovo 23 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 27 d. 12.00 val. vyksta kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4 pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmą 2.2.2. „Gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, ir  mokymai verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams (įskaitant bendradarbiavimą su Šakių miesto VVG)“.

Kvietimo Nr. 3 dokumentacija

Visų kvietimų dokumentacija ir ataskaitos