Kvietimai teikti vietos projektus

Kvietimai teikti vietos projektus dokumentacija, informacija, susijusi su projektinių pasiūlymų, paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu

Nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 23 d. 12.00 val. vyksta kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 pagal Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. „Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas“, skirta paramos lėšų – 60004,56 Eur;

1.1.2. „Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų teikimas“, skirta paramos lėšų – 13970,04 Eur;

1.2.2. „Savanoryste paremtų užimtumo veiklų aktyvinimas“, skirta paramos lėšų – 45880,80 Eur;

2.1.1. „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas neaktyviems darbingiems asmenims“, skirta paramos lėšų – 13595,37 Eur;

2.1.2. „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas jauno verslo subjektams“, skirta paramos lėšų – 159845,78 Eur;

2.2.1. „Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams“, skirta paramos lėšų – 33600,00 Eur.

Kvietimo Nr. 2 dokumentacija

Visų kvietimų dokumentacija ir ataskaitos