Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ pradeda įgyvendinti projektą „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0423, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšų. Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko …

Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams Skaityti daugiau »