Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2022 metais

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ – Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. Veiklos tikslas – skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Šiuo metu MVVG „Jurbarkas“ įgyvendina 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Strategija buvo pradėta įgyvendinti 2019 metais ir buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Buvo patvirtinta 17 vietos projektų su kuriais Europos Socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartis. Bendra projektų vertė buvo beveik 588,5 tūkst. Eur, o numatyta skirti paramos suma iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų – 494,3 tūkst. Eur. Visų projektų veiklos baigtos vykdyti 2022 metais, tik 2 projektams liko atsiskaityti Europos Socialinio fondo agentūrai už pasiektus rezultatus. Galima teigti, kad Strategija bus sėkmingai įgyvendinta: vietos projektams iki 2022 metų pabaigos buvo išmokėta 483,2 tūkst. Eur paramos lėšų arba 97,8 proc. nuo paskirtos sumos. Vietos projektų vykdytojai buvo įsipareigoję, kad projektų veiklose sudalyvaus 1226 asmenys, gyvenantys Jurbarko mieste, o iki 2022 metų pabaigos sudalyvavo 1941 asmenys.

Kviečiame 2023-02-14 d. 13 val. į nuotolinį informacinį renginį, kuriame bus pristatyta MVVG „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus.  Prisijungimo nuoroda: https://bit.ly/mvvg2022.

MVVG „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus rasite čia.

Skip to content