Arūnas

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3

2020-02-06 d. vykusiame MVVG „Jurbarkas“ valdybos posėdyje buvo patvirtinta Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3 dokumentacija. Nuo 2020 m. vasario 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. kovo 31 d. 14.00 val. kviečiame teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Daugiau informacijos rasite čia. Mokymai projektų rengėjams vyks 2020-02-25 d. 9.00 val. Jurbarko turizmo ir …

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3 Skaityti daugiau »

Inicijuotas naujas VPS keitimas

MVVG „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) uždavinio Nr. 2.2. „Tobulinti verslumo įgūdžius“ veiksmas Nr. 2.2.1. „Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams“ ir veiksmas Nr. 2.2.2. „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) jauno verslo subjektams“ nukreipti į tą pačią tikslinę grupę – jauno verslo subjektus, savo turiniu nedaug …

Inicijuotas naujas VPS keitimas Skaityti daugiau »

Kviečiame teikti pastabas dėl Vietos plėtros strategijos keitimo

MVVG „Jurbarkas“ artimiausiame visuotiniame narių susirinkime 2019-12-27 d. planuoja priimti sprendimą dėl Vietos plėtros strategijos pakeitimo. Kviečiame visus iki 2019-12-26 d. teikti pasiūlymus dėl Strategijos keitimo el. paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com. Strategijos keitimo dokumentus rasite čia.

Vykdomos vietos plėtros strategijos keitimo procedūros

MVVG „Jurbarkas“ atliko potencialių vietos projektų pareiškėjų apklausą. Paaiškėjo, kad didžiausias lėšų poreikis yra 1.2.1. veiksmo „Socialinės atskirties asmenų ir pabėgėlių socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas“ ir 1.1.1. veiksmo „Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas“ vietos projektų įgyvendinimui, tačiau šiems projektams įgyvendinti lėšų praktiškai jau neliko. Taip pat vyko susitikimai su …

Vykdomos vietos plėtros strategijos keitimo procedūros Skaityti daugiau »

Susitikimas su verslininkais 2019-11-11 d.

Kviečiame verslininkus, verslininkus vienijančias organizacijas 2019-11-11 d. (pirmadienį) 16 val. į susitikimą Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro salėje adresu Vydūno 19, Jurbarkas (parke), kur Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ pristatys vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus, skirtus verslumui skatinti, galimą vietos plėtros strategijos keitimą. Vietos plėtros strategijos galimus pakeitimus rasite čia. Kviečiame teikti pasiūlymus. Taip …

Susitikimas su verslininkais 2019-11-11 d. Skaityti daugiau »

Pradedamas įgyvendinti projektas „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“

2019 m. spalio 22 d. Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES lėšomis finansuojamo projekto „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0056) (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto tikslas: įtraukti socialinę atskirtį patiriančių vyresnio amžiaus ir darbo neturinčius žmones į Trečiojo amžiaus universiteto meninę kūrybinę veiklą. Projekto uždavinys: …

Pradedamas įgyvendinti projektas „Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas meninėmis veiklomis“ Skaityti daugiau »

Renginys projektų vykdytojams 2019-10-23 d.

Kviečiame visus potencialius vietos projektų vykdytojus į susitikimą, kuris įvyks spalio 23 d. (trečiadienį) 15 val. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno 96, Jurbarkas. Bus aptariamos finansavimo galimybės, numatomas vietos plėtros strategijos keitimas. Vietos plėtros strategijos pakeitimo projektą rasite čia. Kviečiame teikti pasiūlymus. Kviečiame visus sudalyvauti apklausoje, kurią rasite internete adresu bit.ly/vvgapklausa

Potencialių vietos projektų vykdytojų apklausa

Jau įvyko du MVVG „Jurbarkas“ kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Įvertintų ir vertinamų 9 projektų vertė yra virš 250,0 tūkst. Eur, o prašoma finansuoti paramos suma virš 210,0 tūkst. Eur. Artimiausiu metu bus pasirašomos pirmosios projektų finansavimo sutartys ir pradėti įgyvendinti projektai. Kitų metų pradžioje numatomas trečiasis ir, greičiausiai, paskutinis kvietimas teikti vietos plėtros …

Potencialių vietos projektų vykdytojų apklausa Skaityti daugiau »